Lékaři

Olga Čarná


lékař stomatolog
Vedoucí zubní lékařka

Absolvovala Oděskou státní lékařskou univerzitu v roce 2010 a od té doby se plně věnuje všem odvětvím zubního lékařství. Od roku 2016 praktikuje v České republice, stala se členkou České endodontické společnosti a České spolčenosti pro implantologii pod jejíž záštitou absolvovala 2-leté vzdělávání, zaměřené na implantologickou stomatologii. V roce 2018 se stala vedoucí lékařkou a jediným jednatelem zubní ordinace Finedent, kde se nyní zaměřuje na implantologii, endodoncii a protetickou stomatologii.

MDDr. Lívia Mišková


Zubní lékařka

Studium zubního lékařství ukončila v roce 2020 na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Po čas studia absolvovala řadu stáží na moderních klinikách na Slovensku a zúčastnila se množství odborných školení a praktických kurzů. V současné době se zaměřuje zejména na konzervační stomatologii. Klade důraz na kvalitu, profesionalitu ošetření, individuální a empatický přístup, díky čemuž se jí daří odbourávat obavy z ošetření u každého pacienta.

Bc. Alena Přibylová


Dentální hygienistka

V roce 2017 vystudovala obor dentální hygiena na 3. lékařské fakultě univerzity Karlovy s titulem bakalář. Již během studia se účastnila přednášek a konferencí se zaměřením na problematiku dentální hygieny. Se svými pacienty se snaží vytvářet přátelské vztahy, aby se při návštěvě cítili co nejlépe a uvolněně. Práce je pro ni zároveň koníčkem, proto se jí věnuje ráda a naplno.

Michaela Šulcová

zubní instrumentářka

Kristýna Pařízková

asistentka lékaře

Kateřina Mílová

recepční